Redacció de contractes

Què és un contracte?

Un contracte és un acord vinculant entre dos o més parts amb la intenció de definir els seus drets i obligacions.

Així ho estableix l’article 1254 del Codi Civil:

El contracte existeix des que una o diverses persones consenten a obligar-se, respecte d’una altra o altres, a donar alguna cosa o prestar algun servei.”

És de gran importància en tota mena de transaccions, perquè la seva existència genera confiança entre les parts, facilita la rendició de comptes i ajuda a prevenir conflictes. En definitiva, el seu principal característica és la seguretat jurídica que atorga a les parts signants.

¿Cuáles son los diferentes tipos de contratos?

Existen múltiples tipos de contratos, pues estos nacen de la autonomía de la voluntad de las partes, así pues, según las necesidades nos podremos encontrar con distintos tipos de contratos.

Conforme dispone el art. 1255 del Código Civil:

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”

Los contratos más habituales son: de compraventa, de arras, de arrendamiento, contrato de trabajo, de servicios, de reconocimiento de deuda, de seguro, contratos bancarios, de agencia, etc.

redacción de contratos

Necessita redactar un contracte?

Contacti avui mateix amb Adrian Vidal Batiste.
Estudiarem el seu cas en particular i li oferirem l’ajuda que vostè requereix.

Com redactar un contracte?

Recomanacions:

  • Un contracte ha de ser clar, concís i inequívoc perquè no hi hagi malentesos o desacords sobre el que es va dir o es va acordar en un moment determinat.
  • Un contracte ha d’incloure els noms de totes les parts involucrades en la relació contractual, així com els seus drets i obligacions.
  • Una vegada redactat el contracte, es recomana analitzar-lo, llegir-lo detingudament les vegades que siguin necessàries i comprovar les possibles explicacions de cada clàusula, és important que sàpiga exactament què s’espera d’ell.
  • Abans de signar és recomanable conèixer les obligacions a les quals un quedarà subjecte, i conèixer, per tant, les conseqüències que li pot comportar l’incompliment d’aquestes obligacions.
redacción de contratos

En definitiva:

redacción de contratos

Contacti'ns

680 998 237

Horari de  9:00 – 19:00 hs.

Adreça c/ Mayor nº 6, pis 4º (12001) Castelló

Correu electrònic hola@adrianvidalabogado.es