72 / 100 SEO Score

Dret Civil

El Dret Civil és el dret privat en general i en el mateix s’incloguin multitud d’aspectes de les relacions humanes; regula totes aquelles qüestions per a les quals no hi hagi un Dret especial, tracta de totes aquelles qüestions relacionades amb contractes, reclamacions, dret de família, estat de les persones, interessos privats i moltes altres.

Les nostres especialitats
  • Reclamacions de quantitat
  • Responsabilitat civil contractual i extra contractual
  • Redacció contractes lloguer, habitatges i locals de negoci i industrial
  • Desnonaments
  • Contractes compravenda, cessió, permuta
  • Incompliments contractuals
  • Reclamació de danys i perjudicis
  • Accidents de trànsit
  • Propietat Horitzontal
  • Consumidors i usuaris. Reclamacions enfront d'entitats bancàries
Dret Civil 1
Dret Civil

Sol·liciti assessorament en Dret Civil per a tota mena de procediments a Castelló: redacció de documents, reclamació d’impagats, indemnitzacions, desnonaments, contractes i altres assumptes legals.

Derecho Civil

Podem ajudar-lo

Scroll to Top

Este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.