Dret Civil

El Dret Civil és el dret privat en general i en el mateix s’incloguin multitud d’aspectes de les relacions humanes; regula totes aquelles qüestions per a les quals no hi hagi un Dret especial, tracta de totes aquelles qüestions relacionades amb contractes, reclamacions, dret de família, estat de les persones, interessos privats i moltes altres.

Les nostres especialitats
  • Reclamacions de quantitat
  • Responsabilitat civil contractual i extra contractual
  • Redacció contractes lloguer, habitatges i locals de negoci i industrial
  • Desnonaments
  • Contractes compravenda, cessió, permuta
  • Incompliments contractuals
  • Reclamació de danys i perjudicis
  • Accidents de trànsit
  • Propietat Horitzontal
  • Consumidors i usuaris. Reclamacions enfront d'entitats bancàries
Dret Civil

Sol·liciti assessorament en Dret Civil per a tota mena de procediments a Castelló: redacció de documents, reclamació d’impagats, indemnitzacions, desnonaments, contractes i altres assumptes legals.

Podem ajudar-lo

Scroll to Top

IMPORTANTE Ante la actual situación de Emergencia Sanitaria, informamos que el despacho estará cerrado hasta que finalice la misma. Continuaremos trabajando de manera telemática. Por cualquier urgencia o de interés inmediato, podéis comunicaros a través del teléfono: 680 998 237 o de nuestro Email: hola@adrianvidalabogado.es Muchas gracias por vuestra consideración.

IMPORTANT Davant l’actual situació d’Emergència Sanitària, informem que el despatx estarà tancat fins que finalitzi la mateixa. Continuarem treballant de manera telemàtica. Per qualsevol urgència o d’interès immediat, podeu comunicar-vos a través del telèfon: 680 998 237 o del nostre Email: hola@adrianvidalabogado.es Moltes gràcies per la vostra consideració.

Este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.