Mediador

La mediació és un procediment alternatiu de resolució de disputes, on un tercer neutral -el mediador- condueix un procés de negociació, assistint a les parts perquè puguin posar de manifest els seus veritables interessos i necessitats i així aconseguir un acord que afavoreixi a totes dues sense arribar a l’àmbit dels Tribunals.

Agreement
Mediador

Intervenen en la mediació: les parts en conflicte i la figura del mediador (i segons els casos, els advocats de les parts).

El mediador assisteix a les parts en la indagació de les necessitats i interessos subjacents que van originar el conflicte, ampliant les fórmules de solució i mantenint una posició imparcial respecte de la controvèrsia. El mediador està especialment capacitat per a facilitar la comunicació entre les parts.
No presa ni imposa decisions.

Mediación

Podem ajudar-lo

Scroll to Top

IMPORTANTE Ante la actual situación de Emergencia Sanitaria, informamos que el despacho estará cerrado hasta que finalice la misma. Continuaremos trabajando de manera telemática. Por cualquier urgencia o de interés inmediato, podéis comunicaros a través del teléfono: 680 998 237 o de nuestro Email: hola@adrianvidalabogado.es Muchas gracias por vuestra consideración.

IMPORTANT Davant l’actual situació d’Emergència Sanitària, informem que el despatx estarà tancat fins que finalitzi la mateixa. Continuarem treballant de manera telemàtica. Per qualsevol urgència o d’interès immediat, podeu comunicar-vos a través del telèfon: 680 998 237 o del nostre Email: hola@adrianvidalabogado.es Moltes gràcies per la vostra consideració.

Este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.