Mediador

La mediació és un procediment alternatiu de resolució de disputes, on un tercer neutral -el mediador- condueix un procés de negociació, assistint a les parts perquè puguin posar de manifest els seus veritables interessos i necessitats i així aconseguir un acord que afavoreixi a totes dues sense arribar a l’àmbit dels Tribunals.

Agreement
Mediador

Intervenen en la mediació: les parts en conflicte i la figura del mediador (i segons els casos, els advocats de les parts).

El mediador assisteix a les parts en la indagació de les necessitats i interessos subjacents que van originar el conflicte, ampliant les fórmules de solució i mantenint una posició imparcial respecte de la controvèrsia. El mediador està especialment capacitat per a facilitar la comunicació entre les parts.
No presa ni imposa decisions.

Mediador

Podem ajudar-lo