Dret Laboral

Dins del nostre àmbit d’actuació, també assessorem empreses i treballadors en temes laborals, solucionant qualsevol tipus de problema.

Les nostres especialitats
Dret Laboral 1
Acomiadaments

En els acomiadaments no sempre les empreses es comporten conforme a la normativa vigent i és necessari recórrer als tribunals perquè la Justícia decideixi si un acomiadament i la seva corresponent indemnització han estat els correctes.

Derecho Laboral

En cas que l’acomiadament es produeixi per causes objectives segons l’empresa, haurà d’anar una indemnització juntament amb la carta d’acomiadament. Aquesta indemnització ha de ser de 20 dies per any de servei. La seva acceptació no indica que s’estigui conforme amb l’acomiadament.

Si l’empresa imputa una falta molt greu al treballador no abonarà cap quantia per indemnització, tractant-se, en aquest cas, d’un acomiadament disciplinari.

En tots dos supòsits, si el treballador està disconforme amb la causa d’acomiadament al·legada per l’empresa, haurà d’acudir al SMAC i posteriorment al Jutjat, sol·licitant la nul·litat o improcedència de l’acomiadament.

En cas que es declari nul, l’empresa haurà de readmetre-ho abonant els salaris de tramitació. En el cas que es declari improcedent, l’empresa triarà entre la readmissió, amb l’abonament dels salaris de tramitació, o l’abonament de la indemnització de trenta-tres dies de salari per any de servei.

El termini per a interposar la papereta de conciliació davant el SMAC i, posteriorment, la demanda per acomiadament, és de 20 dies.

Podem ajudar-lo

Dret Laboral 1
Assetjament Laboral

L’assetjament laboral, també anomenat assetjament psicològic, ha estat definit en l’àmbit del treball com aquelles situacions de fustigació a un treballador enfront del qual es desenvolupen actituds de violència psicològica de forma prolongada, i que condueixen al seu estranyament social en el marc laboral, li causen alteracions psicosomàtiques d’ansietat i a vegades aconsegueixen l’abandó del treballador de l’ocupació al no poder suportar l’estrès al qual es troba sotmès.

Acoso laboral