Dret Laboral

Dins del nostre àmbit d’actuació, també assessorem empreses i treballadors en temes laborals, solucionant qualsevol tipus de problema.

Les nostres especialitats
  • Acomiadaments
  • Contractes
  • Assetjament Laboral
  • Reclamació de salaris
  • Incapacitats permanents
  • Recursos contra actes d'inspecció
Acomiadaments

En els acomiadaments no sempre les empreses es comporten conforme a la normativa vigent i és necessari recórrer als tribunals perquè la Justícia decideixi si un acomiadament i la seva corresponent indemnització han estat els correctes.

Despido

En cas que l’acomiadament es produeixi per causes objectives segons l’empresa, haurà d’anar una indemnització juntament amb la carta d’acomiadament. Aquesta indemnització ha de ser de 20 dies per any de servei. La seva acceptació no indica que s’estigui conforme amb l’acomiadament.

Si l’empresa imputa una falta molt greu al treballador no abonarà cap quantia per indemnització, tractant-se, en aquest cas, d’un acomiadament disciplinari.

En tots dos supòsits, si el treballador està disconforme amb la causa d’acomiadament al·legada per l’empresa, haurà d’acudir al SMAC i posteriorment al Jutjat, sol·licitant la nul·litat o improcedència de l’acomiadament.

En cas que es declari nul, l’empresa haurà de readmetre-ho abonant els salaris de tramitació. En el cas que es declari improcedent, l’empresa triarà entre la readmissió, amb l’abonament dels salaris de tramitació, o l’abonament de la indemnització de trenta-tres dies de salari per any de servei.

El termini per a interposar la papereta de conciliació davant el SMAC i, posteriorment, la demanda per acomiadament, és de 20 dies.

Podem ajudar-lo

Scroll to Top

IMPORTANTE Ante la actual situación de Emergencia Sanitaria, informamos que el despacho estará cerrado hasta que finalice la misma. Continuaremos trabajando de manera telemática. Por cualquier urgencia o de interés inmediato, podéis comunicaros a través del teléfono: 680 998 237 o de nuestro Email: hola@adrianvidalabogado.es Muchas gracias por vuestra consideración.

IMPORTANT Davant l’actual situació d’Emergència Sanitària, informem que el despatx estarà tancat fins que finalitzi la mateixa. Continuarem treballant de manera telemàtica. Per qualsevol urgència o d’interès immediat, podeu comunicar-vos a través del telèfon: 680 998 237 o del nostre Email: hola@adrianvidalabogado.es Moltes gràcies per la vostra consideració.

Este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.