àrees de pràctica legal

Àrees 1

Dret De Família

Estem especialitzats en la tramitació de tota mena de procediments matrimonials, de separació, divorci, mesures provisionals, guarda i custòdia de fills, règim de visites, pensió d’aliments i compensatòria, guarda i custòdia compartida, així com els procediments declaratius de reconeixement de filiació i paternitat.

Áreas de práctica legal
Áreas de práctica legal
Àrees 2

Dret Penal

Actuem com a defensa i acusació particular en tota mena de delictes, en procediments abreujats i sumaris.
Disposem d’advocats experts en temes d’accidents de trànsit, que lluitaran per aconseguir la major indemnització, ja sigui per via judicial o extrajudicial.

Àrees 3

Dret Administratiu

En la societat actual cobra cada vegada més rellevància el dret administratiu, diàriament ens relacionem amb ens públics realitzant nombroses actuacions subjectes a aquesta disciplina jurídica i pot ser que en determinades ocasions es generin conflictes entre les parts (administració i administrat).

Áreas de práctica
áreas de práctica legal
Àrees 2

Dret Laboral

Dins del nostre àmbit d’actuació, també assessorem empreses i treballadors en temes laborals, solucionant qualsevol tipus de problema.

Àrees 3

Dret Mercantil

Dins del nostre àmbit d’actuació, també assessorem empreses i treballadors en temes laborals, solucionant qualsevol tipus de problema.

Àrees 6
Àrees 7
Àrees 2

Mediador

El Dret Mercantil s’encarrega d’estructurar l’organització comercial actual i de fixar les condicions pròpies de la normativa jurídica vinculada als empresaris.

Àrees 2

Dret Civil

El Dret Civil és el dret privat en general i en el mateix s’incloguin multitud d’aspectes de les relacions humanes; regula totes aquelles qüestions per a les quals no hi hagi un Dret especial, tracta de totes aquelles qüestions relacionades amb contractes, reclamacions, dret de família, estat de les persones, interessos privats i moltes altres.

áreas de derecho

Contacte'ns

680 998 237

Horari de  9:00 – 19:00 hs.

Adreça C/ Mayor 6, piso 4º (12001) Castelló

Email hola@adrianvidalabogado.es